Klanten Zorgprofessionals

Instructievideo

Instructievideo’s sondevoeding

Sorgente ondersteunt u en uw patiënt graag bij het gebruik van sondevoeding thuis. Om hierbij te helpen, heeft Sorgente instructievideo’s gemaakt bij het gebruik van sondevoeding in de thuissituatie. De instructievideo’s staan hieronder per categorie getoond.

De video’s voor de patiënt zijn ook beschikbaar via de klantenwebsite.

Missie

Sorgente beschouwd het als haar missie om mensen te helpen die door een medische noodzaak zijn aangewezen op medische voeding thuis. Wij geloven dat een juist gebruik van medische voeding bijdraagt aan het herstel bij ziekte, het voorkomen van complicaties en de kwaliteit van leven.

Instructievideo’s

De op deze films getoonde informatie is met veel zorg samengesteld. Sorgente kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Aan de vertrekt informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Starten met sondevoeding

Informatiefilm instructie sondevoeding thuis

Plaatsen neus-maagsonde (versie voor verpleegkundige)

Plaatsen neus-maagsonde (versie voor patiënt)

Ligging neus-maagsonde controleren

Vervangen neuspleister

Sondevoeding toedienen

Instructie Flocare Infinity pomp

Instructie Applix pomp

Instructie Amika pomp

Instructie Kangaroo Joey pomp

Instructie voeding toedienen met een spuit

Instructie voeding toedienen met behulp van zwaartekracht

Reinigen en onderhouden

Reinigen en onderhouden Flocare Infinity pomp

Reinigen en onderhouden Applix pomp

Reinigen en onderhouden Amika pomp

Reinigen en onderhouden Kangaroo Joey pomp

Doorspuiten van sonde via het toedieningssysteem

Doorspuiten via sonde

Bewaren en reinigen van sondevoeding en bijbehorende materialen

Dagelijks leven met sondevoeding

Slapen met sondevoeding

Douchen met sondevoeding

Naar buiten met sondevoeding bij koud weer

Naar buiten met sondevoeding bij warm weer