Over ons

Specialist in medische voeding

Als u aan uw patiënt medische voeding adviseert dan kan dit zeer ingrijpend zijn voor uw patiënt en zijn omgeving. Zeker bij het gebruik van sondevoeding thuis, maar ook bij het gebruik van drinkvoeding. Het advies wordt vaak in het ziekenhuis gegeven. U kunt zich voorstellen dat eenmaal in de thuissituatie veel patiënten vragen hebben: ‘Waar kan ik het beste mijn voeding kopen? Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb, hoe werkt de voedingspomp?’.

U, als zorgverlener, zal het belangrijk vinden dat uw dieetadvies goed opgevolgd wordt. Een goede voedingstoestand leidt immers tot sneller herstel, minder medicijngebruik, verkorten of voorkomen van opnames in ziekenhuizen en niet in de laatste plaats: een betere kwaliteit van leven.

Via Sorgente volgt uw patiënt het dieetadvies thuis eenvoudiger, makkelijker en professioneler omdat wij een totaal pakket aan voedingszorg thuis aanbieden. Dit pakket omvat, naast de levering van drinkvoeding, sondevoeding en bijbehorende hulpmiddelen, een scala aan diensten en services gericht op voedingszorg thuis. Sorgente ondersteunt, ontzorgt en geeft tijd, aandacht en deskundigheid aan u en uw patiënt met medische voeding. Sorgente werkt samen met de betrokken zorgverleners en maakt per regio / instelling afspraken over de beste voedingszorg thuis. Resultaat van onze dienstverlening is dat de patiënten het dieetadvies zo goed mogelijk kunnen volgen, waardoor de voedingstoestand van de patiënt verbetert of niet onnodige verslechtert. Sorgente specialiseert zich voor 100% in alle aspecten van voedingszorg thuis en onderscheidt zich hiermee in de markt.

20 jaar geleden is Sorgente in Nederland gestart als specialist in het leveren van medische voeding thuis. Sinds september 2017 heeft Sorgente een Belgische vestiging in Leuven geopend. Met dezelfde ambitie zullen de Belgische collega’s er zijn voor u en uw patiënten.

Sorgente beschouwt het als haar missie om mensen te helpen die door medische noodzaak zijn aangewezen op medische voeding thuis.

Sorgente statement

Sorgente beschouwt het als haar missie om mensen te helpen die door een medische noodzaak zijn aangewezen op medische voeding thuis. Wij geloven dat een juist gebruik van medische voeding bijdraagt aan het herstel bij ziekte, het voorkomen van complicaties en de kwaliteit van leven.

In goede samenwerking met de diëtist of arts biedt Sorgente persoonlijke ondersteuning bij het gebruik van medische voeding en levert de benodigde producten en materialen zo snel mogelijk aan huis. Ons uitgangspunt is om patiënten en hun naasten optimaal te ontzorgen. Op basis van hun wensen en behoeften bieden we de juiste voedingszorg thuis, zodat de medische voeding een maximale bijdrage levert aan het behandeldoel.

Samen met u en de patiënt zorgt Sorgente voor de beste voedingszorg thuis!

Uit de praktijk blijkt dat voedingszorg thuis niet altijd eenvoudig te regelen is. Sorgente wil een goede voedingszorg thuis mogelijk maken, samen met u als zorgverlener. Dit is mogelijk omdat Sorgente zich uitsluitend en volledig richt op voedingszorg thuis. Alleen dan kan continuïteit in voedingszorg gerealiseerd worden. Het gebruik van een juiste voeding op maat is en blijft een essentiële voorwaarde voor de kwaliteit van leven. Sorgente heeft ook om die reden voor haar naam gekozen. Sorgente betekent bron: en voeding is een bron van leven.