Klanten Zorgprofessionals

Disclaimer

Privacy

Als organisatie is Sorgente NV ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten, consumenten, zakenpartners en bezoekers van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonlijke gegevens van patiënten, consumenten, zakenpartners en bezoekers worden dan ook met de grootste mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ons zijn verstrekt en om onze service aan u te verbeteren. Sorgente NV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Sorgente NV volgt nauwgezet de veiligheidsprocedures die zijn opgesteld om uw gegevens te beschermen. Lees hier ons gehele ‘privacy statement’ waarin staat hoe wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens.

Auteursrecht

Tenzij anders is vermeld zijn de afbeeldingen, knoppen, opmaak en teksten die zijn opgenomen op deze website en achterliggende pagina’s van Sorgente NV het exclusieve eigendom van Sorgente NV Het is niet toegestaan ze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te distribueren zonder dat hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Sorgente BV. Wie misbruik maakt van de beschreven gegevens is schadeplichtig jegens Sorgente NV en vrijwaart Sorgente NV voor aanspraken van derden.

Aansprakelijkheid

Het is uw verantwoordelijkheid de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van oordelen, adviezen, diensten of andere verstrekte informatie te evalueren. Informatie die is opgenomen in onze website geldt niet als diëtetisch of professioneel advies of oordeel. Sorgente NV aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, waaronder personen-, bedrijfs- en gevolgschade, welke uit het gebruik van de website zou kunnen ontstaan.

Hyperlinks en pop-ups

Sorgente NV kan niet garanderen dat de op de sites vermelde hyperlinks/pop-ups nog juist zijn wanneer u deze bekijkt. De sites die links bevatten naar onze pagina’s op het internet kunnen en worden niet door ons gecontroleerd. Sorgente NV draagt derhalve geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar met een hyperlink/pop-up of anderszins wordt verwezen.

Cookies

De website www.sorgente.be plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Sorgente NV beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren.

De cookies die worden ingezet, zijn alleen bedoeld om uw surfgedrag op hoofdlijnen vast te leggen en te analyseren. Wij analyseren het surfgedrag niet op individueel niveau en verzamelen ook geen persoonsgegevens.

Op (delen) van onze website wordt gebruik gemaakt van een beperkt aantal diensten van derden, zoals Facebook en Twitter. Hierbij worden cookies ingezet die de betreffende leveranciers van die diensten in staat stellen meer op individueel surfgedrag analyses te doen. Het gebruik van cookies door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, hebben hun eigen cookie- en privacybeleid. Wij maken hier geen gebruik van en hebben geen toegang tot deze cookies en de informatie die daarmee wordt verzameld.

Softwarekwaliteit

Sorgente NV garandeert niet dat de informatie, software of ander materiaal dat via haar webpagina’s toegankelijk is, vrij zal zijn van virussen, wormen, paarden van Troje of andere schadelijke componenten.

Actualisering van wettelijke informatie

Deze pagina wordt periodiek aangepast. Controleer deze pagina dan ook elke keer dat u de webpagina’s van Sorgente NV bekijkt.